متن آهنگ :

انگار خدا دعاهامو شنیده

این خواب خوبو تاحالا کی دیده

خوابی که توش تو با منی

همیشه به جون تو بهتر از این نمیشه

تو بهترین من حالا با منی

با منی از یه دنیا دل میکنی

خدا کنه هیچوقت تموم نشی

حرف های عاشقونه که میزنی

تو چقدر شیرینی ، به دلم میشینی

توی چشمام حال خوبمو میبینی

تو چقدر شیرینی ، به دلم میشینی

توی چشمام حال خوبمو میبینی

آرزو کردم تورو داشته باشم

چه آرزوی خوب و دلنشینی

چقدر زود آرزوم برآورده شد

زمونه با وفا شده میبینی آرزو کردم که تو عاشقم میشی

عشق تو خوشبختی برام میاره

نگاه عاشقت به من دوباره لبخند شادی رو لبم بذاره

تو چقدر شیرینی ، به دلم میشینی

توی چشمام حال خوبمو میبینی

تو چقدر شیرینی ، به دلم میشینی

توی چشمام حال خوبمو میبینی

آرزو کردم تورو داشته باشم

چه آرزوی خوب و دلنشینی

چقدر زود آرزوم برآورده شد زمونه با وفا شده

میبینی تو چقدر شیرینی ، به دلم میشینی

توی چشمام حال خوبمو میبینی

تو چقدر شیرینی ، به دلم میشینی

توی چشمام حال خوبمو میبینی

تو چقدر شیرینی ، به دلم میشینی

توی چشمام حال خوبمو میبینی

تو چقدر شیرینی ، به دلم میشینی

توی چشمام حال خوبمو میبینی